Rekisteriseloste, Nuorisoseurojen lahjoitajarekisteri

1) Rekisterinpitäjä

Suomen Nuorisoseurat
Vernissakatu 8A
01300 Vantaa - Suomi
Sähköposti: info@nuorisoseurat.fi

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Joonas Pokkinen
Osoite: Vernissakatu 8A
01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi
0505672586

3) Rekisterin nimi
Nuorisoseurojen lahjoittajarekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri on perustettu Suomen Nuorisoseurat ry:n rahankeräykseen liittyvän viestinnän hoitoon ja lahjoittajasuhteen ylläpitämiseen.
Tallennamme sinua koskevat tiedot tietokantaamme ainoastaan lahjoitusten käsittelyä varten. Jos olet antanut sähköposti- tai puhelinviestintään luvan, lähetämme sinulle tietoa toiminnastamme ja kerromme, mihin lahjoituksesi käytetään.

5) Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
•Nimi, syntymäaika, sukupuoli
•Yhteystiedot

6) Säännönmukaiset tietolähteet
- Jäsenen liittyessä kerättävät tiedot

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset
- Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.
- Tietojasi ei annetta kolmansille osapuolille muutoin kuin lahjoitussuoritusten käsittelyä varten. 

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Nuorisoseurojen lahjoittajarekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään pääosin digitaalisesti tallennetussa muodossa. Mikäli henkilötiedoista on tarpeen ottaa manuaalisia kopioita, kuten paperisia lahjoittajalistoja, tällaisia kopioita käsitellään huolellisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen ja kopiot tuhotaan välittömästi, kun niiden säilyttäminen ei ole tarpeen. 

Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojärjestelmä on teknisesti suojattu. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Sovelluksen käyttäjillä on eri tasoisia käyttöoikeuksia käyttötarkoituksen mukaan. Kaikki sovelluksen käyttäjät kirjautuvat rekisteriin henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tietojärjestelmän käyttäminen edellyttää sekä käyttäjätunnusta että salasanaa. Yhteys sovellukseen on suojattu SSL-protokollalla. Sovelluksen käyttämä tietokanta- ja web-palvelin sijaitsevat suojatussa palvelinhotellissa.

10) Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää Suomen Nuorisoseurojen rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Suomen Nuorisoseurojen toimitiloissa henkilöllisyyden varmentamalla.

Suomen Nuorisoseurat ry toimittaa tiedot viimeistään kuukauden päästä tarkastuspyynnön saapumisesta.

11) Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Suomen Nuorisoseuroihin.

12) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä Suomen Nuorisoseuroihin.

13) Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan.

YLLÄPITÖ

Tätä sivustoa ylläpidetään ainoastaan Euroopassa (Irlannissa ja Saksassa) sijaitsevissa Amazon Web Services (AWS) -yhtiön datakeskuksissa:
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, Yhdysvallat
http://aws.amazon.com

Kaikkia henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne suojataan kaksivaiheisella salauksella.
Yhtiö, iRaiser, pyrkii varmistaan korkeimman suojaustason kaikissa ratkaisuissaan.